Yukarı Çık

Hakkımızda  »  Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaçlar

  • Tarihi Kemeraltı Bölgesi’nde gerekli bütüncül yenileme politikalarının üretilmesine katkı sağlanması
  • İzmir'in tarihi, dini ve turistik kent değerlerinin korunmasıyla topluma kazandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlanması
  • Toplumsal yaşam ve mekân standartlarının yükseltilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlanmasıdır


Hedefler

  • Bölgede “Eski Kent” konseptinin oluşturulmasına katkı sağlanması
  • Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanının Tarihi, Kültürel, Turistik ve Ticari fonksiyonlarının gelişimine yönelik model yaratılması
  • Tarihi Kemeraltı Bölgesi’nde değer artıran fırsatların yakından izlenmesi
  • Kamu, özel, sivil toplum kesimleri arasındaki işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesidir


E-Bülten'e üye olmak için e-posta adresinizi giriniz.