Yukarı Çık

TARKEM  »  Bilgi Merkezi  »  Basın Bültenleri  »  TARKEM 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu 17 Kasım’da Havagazı Fabrikası’nda yapıldı

TARKEM 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu 17 Kasım’da Havagazı Fabrikası’nda yapıldı

TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri: “Değerli ortaklarımızın desteği ile tarihimize, kültürel mirasımıza, ortak geçmişimize, İzmir’imize duyduğumuz saygı ve sevgi ile İzmir’in en önemli değerlerinden biri olan tarihi Kemeralti için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kadifekale – Basmane – Konak arasında 1470 tescilli binanın bulunduğu bölgenin tarihi değerlerini yeniden canlandırmak, tanıtmak ve Türkiye'ye kazandırmak amacıyla; kentin önde gelen işadamı ve yatırımcılarının kurduğu 116 ortaklı TARKEM Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 17 Kasım Perşembe günü Tarihi Havagazı Fabrikası / Sanat Cafe’de gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da katıldı.

2014 – 2015 TARKEM faaliyetlerinin aktarıldığı toplantının açılış konuşmalarını TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı.

TARKEM‘de yönetime atanan kayyum kararı ile ilgili hukuk müşavirliği tarafından bir üst mahkemeye yapılan itirazın kabul edildiği, bu sabah yeni mahkeme kararının çıktığı , bu hatanın hızla düzeltilmesinden memnun olunduğu bilgisi verildi.

TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri, “Bugüne kadar tarafımızca hazırlatılan tüm rapor, analiz ve değerlendirmelerden yararlanılarak İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu’nda mutabık kalınan ilkeler ışığında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile Havralar alt bölgesi ve yakın çevresi, Kestelli alt bölgesi; Dokuz Eylül Üniversitesi ile de Anafartalar Caddesi 2. etap ve 1. halka konut dokusunun bir bölümünün ön proje çalışmalarını tamamladık. Mimar, mühendis, şehir plancıları, sosyologlar ve pazarlama iletişimcilerinin de dahil olduğu multididipliner 25 kişilik bir ekip ile toplamda 30 hektar alanın kentsel ölçekte mimari projeleri hazırlanmış, kent ile ilişkisinin nasıl kurulacağı makro düzeyde kurgulanmış, önerileri belediyelerimize sunulmuş durumdadır. Hazırlanmış projelerin koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde TARKEM’in de içinde yer aldığı bir Üst Kurul ve bir İcra Kurulu oluşturuldu. Bu kurulların eşgüdüm ve koordinasyonu artıracağı, uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ve kısaltılması açısından önemli olacağını düşünüyoruz.” dedi. Projelerin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalara değinen Sivri sözlerini “Burada bulunan sizler bu şirkete ortaklığınız ile İzmir’e ve İzmirliye tarihe geçecek bir miras bırakacaksınız. TARKEM bugüne kadar tecrübe edilmemiş bir kamu - özel ortaklık modeli ile çalışmakta, Türkiye’ye örnek olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” diye sonlandırdı.

Samim Sivri’den sonra söz alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Konak Belediyesi olarak TARKEM’in yaptığı olağanüstü işe destek vermeye çalışıyoruz. Yolumuz açık olsun.” dedi.

Genel Kurul açılış konuşmasında İzmir Tarih Projesi’nin öneminde değinen İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Tüm ortaklara kentimize verdikleri destek için teşekkür ederiz. Biz Belediye olarak bu güzel çabaya elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı’nda yapılacak olan her çalışma kent ekonomisine ve kent turizmine katkı sağlayacak, İzmir ve İzmirlilere kazandırılacaktır. Güzel İzmir’imize değer katacak çalışmalar hepimizi gururlandıracaktır.’” diyerek sonlandırdı.

TARKEM 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, TARKEM Genel Müdürü Sibel Ersin tarafından gerçekleştirilen sunumda 2015 – 2016 yılı tasarım ve mimari projeler, planlama faaliyetleri ve TARKEM durum değerlendirmesi katılımcılara aktarıldı.

TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Yüce, Tarihi Kemeraltı Yenileme Alanı’nın kentle entegrasyonunu sağlayacak kentsel ölçekte tasarımın hızla hayata geçebilmesinin hem kültürel mirasın korunması açısından hem de orada çalışan ve yaşayan kesimin yaşam ve refah kalitesinin artırılması açısından öncelikli olduğunu dile getirdi. Yüce ayrıca TARKEM’in önümüzdeki dönemde gelir getirici faaliyetlere odaklanacağını ifade ederek potansiyel faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. 

TARKEM Hakkında: Kemeraltı ve çevresini eski parlak günlerine döndürmek içim yola çıkarak kentin tarihi dokusunun düzenlenmesi, korunması ve şehir değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için en doğru oluşumun çok ortaklı bir şirket anlayışı içerisinde gerçekleşeceğine inanan ortaklar ve fikir insanlarının destekleriyle Tarihi Kemeraltı A.Ş.‘yi 19 Kasım 2012 tarihinde kurmuştur. TARKEM, Kadifekale, Basmane, Konak üçgeni arasında kalan 270 hektarlık bölgede bulunan tarihi, dini ve turistik kent değerlerini asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlayacak ve İzmir’i benzerlerine Prag, Budapeşte, Lizbon gibi Avrupa şehirlerinde rastlanan “Eski Kent” konsepti ile tanıştıracaktır. TARKEM, İzmir’in markalaşma sürecinde, kentimizin tarihi değerlerine sahip çıkarak İzmir’in bilinirliğini, itibarını, ticari potansiyelini arttırmak ve kentin merkezinde yer alan tarihi ile iç içe olan bu hazineyi gün ışığına çıkartmak için çalışmaktadır. TARKEM, Tarihi Kemeraltı Bölgesi’nin çöküntü alanlarında mekan karakterine bağlı olarak, gerekli rehabilitasyon - yenileme politikalarını üreterek toplumsal yaşam ve mekan standartlarının yükseltilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Sosyal Sorumluluk bilinciyle kent değerlerinin korunması, topluma kazandırılması ve kentlilik bilincinin gelişmesine katkı sağlanması Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş firmasının ilk ve en önemli amacıdır.

E-Bülten'e üye olmak için e-posta adresinizi giriniz.